Inhoud

Bridgeleerapp Serie 2 is ontwikkeld bij Deel 2 van Bridgeleerboek voor iedereen, maar kan ook uitstekend worden gebruikt bij andere lesmethoden ongeacht of deze op “vijfkaart hoog” dan wel op “vierkaart hoog” gebaseerd zijn.

Bridgeleerapp Serie 2 bestaat uit 48 oefeningen voor volgbiedingen, informatiedoublet, Stayman en sprong- c.q. reversiebiedingen. Een centrale plaats hebben steeds de 3 vragen van de biedroutine:

– Wat belooft partner?
– Hebben we samen een fit?
– Hebben we samen 25 punten?

Hierdoor leer je spelenderwijs om je steeds af te vragen: ‘wat hebben partner en ik SAMEN‘, in plaats van je alleen op je eigen kaarten te concentreren. Want dat is een grote valkuil voor menig beginnende bridger.

Bridgeleerapp Serie 2 bestaat verder uit 36 oefeningen voor het maken van een speelplan. Voor elke oefening wordt je gevraagd om, gegeven de uitkomst van de tegenpartij, een deugdelijk speelplan te maken door middel van het invullen van een speelplanformulier, de z.g. speelplanroutine. Na goed oefenen in deze app zul je als leider steeds beter in staat zijn om de stappen van de speelroutine uit het hoofd te doen.

En ook bevat Bridgeleerapp Serie 2 elf oefeningen in uitkomen, waarbij steeds de volgende vragen worden gesteld:
– Heeft partner geboden?
– Met welke KLEUR kom ik uit?
– Met welke KAART van de gekozen kleur kom ik uit?

Bridgeleerapp Serie 2 is geschikt voor PC, Mac, Tablet en iPad. Niet voor smart phones.

=> Klik hier om te bestellen.